నూతన సంవత్సర ఆరాధన గీతం | Samvastharamulu | Bro. Nissy John

ఆల్బమ్ :  సిలువపై ఓ స్నిహితుడా
గానం : Bro. Nissy John 
రచన, స్వరకల్పన - పడాల సురేష్ బాబు -  అనకాపల్లి ,విశాఖపట్నం .
సంగీతం - V.R.A. Pradeep  -  విశాఖపట్నం.

LEAVE ME YOUR COMMENTS ABOUT THIS VIDEO !